Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы Заңның 10-бабының қолданыстағы редакциясы түсініктемелермен.

1. Тұтынушының тауар (жұмыс, көрсетілетін қызмет) туралы, сондай-ақ сатушы (дайындаушы, орындаушы) туралы осы Заңның 25-бабына сәйкес толық, дұрыс және уақтылы ақпарат алуға құқығы бар.

2. Егер тауар (жұмыс, көрсетілетін қызмет) туралы, сондай-ақ сатушы (дайындаушы, орындаушы) туралы толық емес, дұрыс емес және уақтылы емес ақпарат беру:

тұтынушыға қажетті қасиеттері жоқ тауарды (жұмысты, көрсетілетін қызметті) сатып алуға әкеп соқса, ол шартты бұзуға және өзіне келтірілген залалды өтеуді талап етуге құқылы;

сатып алынған тауарды (жұмысты, көрсетілетін қызметті) мақсатына сай пайдалану мүмкіндігінің болмауына әкеп соқса, тұтынушы тауарды сатып алған (жұмыс орындалған, қызмет көрсетілген) күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде тиісті ақпарат беруді талап етуге құқылы. Егер көрсетілген мерзімде ақпарат берілмесе, тұтынушы шартты бұзуға және өзіне келтірілген залалды өтеуді талап етуге құқылы;

тұтынушының өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне зиян келтіруге әкеп соқса, ол сатушыға (дайындаушыға, орындаушыға) осы Заңның 16 және 31-баптарында көзделген талаптарды қоюға құқылы.

Қазақстан Республикасының Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы Заңының 10-бабына түсініктеме

Қазақстан Республикасының Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы Заңының 10-бабы тұтынушылардың тауар, жұмыс немесе қызмет туралы, сондай-ақ сатушы, дайындаушы немесе орындаушы туралы толық, анық және уақтылы ақпарат алу құқығын белгілейді. Егер толық емес, дұрыс емес және уақтылы ақпарат беру қажетті қасиеттері жоқ тауарды сатып алуға әкеп соқтырса, тұтынушы шартты бұзуға және келтірілген залалдың орнын толтыруды талап етуге құқылы. Егер ақпарат беру жеткіліксіз болса, бұл сатып алынған тауарды мақсаты бойынша пайдалану мүмкін кстігіне әкеп соқтырса, тұтынушы тиісті ақпарат беруді талап етуге және ол болмаған жағдайда Шартты бұзуға және келтірілген залалдың орнын толтыруды талап етуге құқылы. Егер тұтынушы тауар, жұмыс немесе қызмет және оның өмірі, денсаулығы немесе мүлкі туралы толық, дұрыс және уақтылы ақпарат бермеуден зардап шеккен болса, ол осы Заңның 16 және 31-баптарында көзделген талаптарды қоюға құқылы.

Осылайша, бұл мақала тұтынушылардың ақпарат алуға және ол болмаған немесе жеткіліксіз болған жағдайда олардың мүдделерін қорғауға маңызды құқықтарын белгілейді. Тұтынушыға тауар, жұмыс немесе қызмет туралы сенімді және толық ақпарат беру міндеті сатушыға, өндірушіге немесе орындаушыға жүктеледі және бұл міндет бұзылған жағдайда олар келтірілген зиян үшін жауап береді. Тұтынушылар өз кезегінде өз құқықтары мен мүдделерін қорғауға сене алады және олар бұзылған жағдайда шығындарды өтеуді талап ете алады.

Тұтастай алғанда, тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы Заңның 10-бабы тұтынушылардың тауарлар, жұмыстар мен қызметтер, сондай-ақ өндірушілер, сатушылар және орындаушылар туралы толық, сенімді және уақтылы ақпарат алу құқығын қамтамасыз ету үшін өте маңызды. Бұл тұтынушыларға тауарларды сатып алу, жұмыстарды орындау немесе қызметтерді алу кезінде саналы таңдау жасауға мүмкіндік береді. Егер тұтынушы толық емес, дұрыс емес немесе уақтылы ақпарат алмаса, бұл ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін, мысалы, оның қажеттіліктеріне сәйкес келмейтін тауарды сатып алу немесе тауарды дұрыс емес режимде пайдалану, бұл денсаулыққа, өмірге немесе мүлікке зиян келтіруі мүмкін.

Заң толық емес, дұрыс емес және уақтылы ақпарат алмаған жағдайда тұтынушылардың құқықтарын қорғайтынын ескеру маңызды. Егер бұл қолайсыз салдарға әкеп соқтырса, тұтынушы шартты бұзуды және шығындарды өтеуді талап етуге, сондай-ақ тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңның 16 және 31-баптарында көзделген талаптарды қоюға құқылы.

Осылайша, тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы Заңның 10-бабы тұтынушының тауарлар, жұмыстар мен қызметтер туралы, сондай-ақ өндірушілер, сатушылар мен орындаушылар туралы толық, шынайы және уақтылы ақпарат алуын қамтамасыз етеді, бұл оған саналы таңдау жасауға көмектеседі және толық емес, дұрыс емес немесе уақтылы ақпарат алмаған жағдайда оның құқықтары мен мүдделерін қорғайды.